Nicole Pietri

CHRISTIAN BOLTANSKI : UN ARTISTE MINIMALISTE EXPRESSIONNISTE


DOI: https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.149.160
Author's coordinates: Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis, France.
Email: nicolepietri@orange.fr


CHRISTIAN BOLTANSKI: A MINIMALIST EXPRESSIONIST ARTIST
(Abstract)

Christian Boltanski is an internationally renowned French artist. His work lies somewhere between two antinomic artistic trends, minimalism and expressionism. On the one hand, minimalism tends to remove all forms of emotions and subjectivity, on the other hand, expressionism expresses a cry, a suffering that would express itself in Boltanski’s work. Christian Boltanski was born right after the end of the second world war. He did not directly experience one of the most shocking massacres of the twentieth century, but he grew up listening to the stories of his parent's friends who went into hiding, like his father, or managed to return from the camps. Christian Boltanski's childhood was deeply affected by the stories of those who had survived the Shoah, and the paintings he made at the beginning of his artistic activity represented massacres. Nevertheless, the expressionist dimension of Boltanski's work appeared the most when Boltanski started to explore cinematic art with small movies entitled “The Man who coughs” or “How can we cope with him?”. Then, at the end of the 60s, Boltanski moved away from expressionism and turned to an object with geometric shapes industrially manufactured. The biscuit box, the showcase or the drawer, is given a central place in his work. The artist approached this object with minimalist forms from the angle of a rectangular parallelepiped. However, the box also represents a funeral urn whose function is to preserve the traces of a human existence. Thus, the box full of emotions responds to the artist's desire to transmit emotions to the spectators, while allowing him to contain and erase as much as possible the expressionist aspect of his work. This way, Boltanski’s work appears to be the work of both a minimalist and expressionist artist.

Keywords: Christian Boltanski, minimalisme, expressionnisme, Shoah, emotions.


CHRISTIAN BOLTANSKI: UN ARTIST MINIMALIST EXPRESIONIST
(Rezumat)

Christian Boltanski este un artist francez de renume mondial. Opera sa se plasează între două tendinţe artistice antinomice, minimalismul şi expresionismul. Pe de o parte, minimalismul tinde să reprime toate formele de afecte şi de subiectivitate, iar pe de altă parte, expresionismul exprimă un strigăt, o suferinţă care transpare în opera lui Boltanski. Christian Boltanski s-a născut la scurt timp după sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Nu a trăit în mod direct ceea ce a constituit unul dintre cele mai şocante masacre ale secolului al XX-lea, dar a crescut ascultând poveştile părinţilor prietenilor săi, care fie s-au ascuns, la fel ca tatăl său, fie au reuşit să se întoarcă din lagăre. Copilăria lui Christian Boltanski a fost profund afectată de poveştile supravieţuitorilor, iar picturile de la începutul activităţii sale artistice reprezintă masacre. Cu toate acestea, dimensiunea expresionistă a operei sale a devenit cel mai evidentă prin explorarea artei cinematografice, începând cu filme mici, intitulate „Omul care tuşeşte” sau „Cum îi putem face faţă?”. Apoi, la sfârşitul anilor 1960, Boltanski s-a îndepărtat de expresionism şi s-a orientat către un obiect cu dimensiuni geometrice fabricat pe cale industrială. Cutia de biscuiţi, vitrina sau sertarul dobândesc un loc central în opera sa. Artistul abordează obiectul prin forme minimaliste, din unghiul unui paralelipiped rectangular. În acelaşi timp, cutia poate reprezenta şi o urnă funerară cu funcţia de a păstra urmele existenţei umane. Astfel, cutia plină cu emoţii răspunde dorinţei artistului de a transmite emoţii spectatorilor, îngăduindu-i să cuprindă sau să şteargă cât de mult posibil aspectul expresionist al lucrării. Prin urmare, lucrările lui Boltanski par a fi opera unui artist deopotrivă minimalist şi expresionist.

Cuvinte-cheie: Christian Boltanski, minimalism, expresionism, Shoah, emoții.

Full Text