Alexandru Matei

ROLAND BARTHES ET LE MINIMALISME AFFECTIF


DOI: https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.33.44
Author's coordinates: Ovidius University, Constanța, 1, Aleea Universității, Constanța, Romania.
Email: amatei25@yahoo.com


ROLAND BARTHES ET LE MINIMALISME AFFECTIF
(Abstract)

The question of “actuality” of Roland Barthes' writings presupposes an investigation into their emotional expression, the ways in which it interacts with the readers who make this time “ours”. It is through Japan's “textualization” and the increasingly obvious reserve towards the role of intellectual that he was still fulfilling that Barthes raised the question of his own assent to the world in which he lived in the 1970s. Rereading, re-visiting his doubts would allow us to better understand his current aura today.

Keywords: Roland Barthes, Empire des signes, affective minimalism, the ‘70s, “cruel optimism”.


ROLAND BARTHES ȘI MINIMALISMUL AFECTIV
(Rezumat)

Chestiunea „actualității” scrierilor lui Roland Barthes presupune o investigație asupra expresiei lor emoționale, a modalităților prin care interacționează cu cititorii „contemporani” zilelor noastre. „Textualizarea” Japoniei și rezervele din ce în ce mai evidente față de rolul de intelectual pot fi văzute ca modalități prin care Barthes își pune la îndoială „asentimentul” la lumea în care trăia și stabilește raporturi cu propriul său statut intelectual în anii 1970. Recitirea și reinterpretarea acestor îndoieli ne-ar permite să înțelegem mai bine aura care îi înconjoară încă numele.

Cuvinte-cheie: Roland Barthes, Imperiul semnelor, minimalism afectiv, anii ‘70, „optimism crud”.

Full Text