Hajer Tabakh

LA SOUFFRANCE AMOUREUSE CHEZ MARIE NDIAYE


DOI: https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.73.81
Author's coordinates: Lettres Sorbonne Université, 54 Rue Saint-Jacques 75005 Paris, France.
Email: hajer.tabakh@yahoo.fr


LOVE SUFFERING AT MARIE NDIAYE
(Abstract)

The physical as well as the psychological suffering is an omnipresent theme in the work of Marie NDiaye. The writer insists notably on increasing the physical discomfort of his characters in close connection with their love disappointment. The pain is lived intensely by the characters that are described through their bodies, surface of capture of the surrounding world and emotional abyss. It will therefore be in the context of this article to detect affective expressions and to study the mechanisms of emotional language. We will also see how the affect shapes the ndiayien character's journey and how it models his narrative environment.

Keywords: Mircea Cărtărescu, postmodern poetics, Generation ‘80, cliché, authenticity, the crisis of language.


SUFERINŢA DIN DRAGOSTE LA MARIE NDIAYE
(Rezumat)

Suferinţa fizică şi emoţională constituie o temă omniprezentă în opera Mariei Ndiaye. Scriitoarea insistă mult pe amplificarea disconfortului fizic al eroilor, în strânsă legătură cu deziluziile lor amoroase. Durerea este trăită intens de personajele descrise prin intermediul corpurilor lor, ca suprafeţe de contact cu lumea înconjurătoare şi ca adevărate abisuri emoţionale. În acest context, articolul de faţă se va axa pe detectarea expresiilor afective, pentru a studia mecanismele limbajului emoţional. Vom urmări, de asemenea, felul în care sentimentele determină parcursul personajelor ndiayene, precum şi contextul narativ.

Cuvinte-cheie: Marie Ndiaye, durere, dragoste, trup, suflet.

Full Text