COTITURILE CULTURALE: DE LA CONCEPTE CONVERGENTE LA NARAŢIUNI INTERPRETATIVE
(Rezumat)

După celebra cotitură lingvistică („the Linguistic Turn”) statuată de către filosoful Richard Rorty în anii 80, cotiturile (sau mutaţiile, sau doar „turnurile”) culturale ale ultimelor decenii sunt consecinţele unor dezbateri cu mize fie etice, fie estetice, dar totodată şi modalităţi ale politicului transpuse în creaţii artistice şi în „obiecte culturale”, în sens larg antropologic. „The Pictorial Turn”, apoi „the Literary Turn”, dar nu mai puţin „the Performative Turn”, „the Ekphrastic Turn”, „the Rhetorical Turn” constituie, din anii ‘70 şi ‘80 încoace, cadre metodologice privilegiate de cercetarea în sfera umanioarelor, în care se confruntă stiluri de interpretare complementare sau aflate în contrapunct polemic unele faţă de altele. Ele se succed în chip simptomatic sau sunt uneori concomitente, operând de cele mai multe ori cu concepte convergente. Iar diversele comunităţi de interpretare care dau seama despre ele ajung să interfereze şi să coaguleze întregi reţele interpretative transnaţionale.

Cuvinte-cheie: cotitura lingvistică, cotitura performativă, cotitura postcritică, comunităţi interpretative, concepte convergente.