EVALUARE LITERARĂ ŞI PRACTICI DE LECTURĂ ÎN COMUNITĂŢILE LITERARE ONLINE ROMÂNEŞTI: WWW.CLUBLITERAR.COM
(Rezumat)

Deşi comunităţile literare online au trăsături similare cu formele tradiţionale de sociabilitate literară, descrierea lor cu ajutorul taxonomiilor tradiţionale rămîne discutabilă. Spre deosebire de grupurile literare tradiţionale, care se definesc în principal printr-un ideal estetic şi ideologic bine conturat, comunităţile online se caracterizează prin orientarea practicilor şi a intereselor în jurul unor platforme tehnologice. În context românesc, comunităţile literare online apar în jurul anului 2000; majoritatea acestor platforme definindu-se prin acces liber şi printr-un înalt grad de democratizare. Interesul pentru aceste forme de colaborare literară a scăzut odată cu apariţia social media, cu toate că unele dintre ele îşi continuă şi astăzi activitatea. În scurta istorie a comunităţilor digitale de limbă română, www.clubliterar.com a ocupat un loc privilegiat, cea mai importantă diferenţă faţă de celelalte comunităţi online fiind aceea că o bună parte a utilizatorilor erau deja implicaţi în circuitul literar tradiţional. La începuturile sale doar o mişcare elitistă care se rupe de „site-ul-mamă” – www.clubliterar.com se transformă, în scurtă vreme, într-o platformă digitală a tinerilor scriitori români, numiţi de critică „Generaţia 2000”.

Cuvinte-cheie: comunităţi literare online, www.clubliterar.com, literatură în mediul virtual, practici colaborative, Michaell Farell.