POLEMICA MARXISTĂ CA PUTERE A PRAXIS-ULUI: ROLUL REVISTELOR ÎN RADICALIZAREA UNUI IMAGINAR POLITIC
(Rezumat)

Plecând de la teoreticienii gramscieni ai praxis-ului, preluaţi de André Tosel, şi de la reflecţiile lui Cornelius Castoriadis asupra raportului dintre imaginarul care instituie şi imaginarul instituit, articolul analizează dezbaterea iscată în jurul marxismului, în cursul anului 1946, în paginile a două reviste intelectuale: Les Temps Modernes et Critique. Dacă crearea acestora se înscrie într-un context şi un discurs în mod fundamental marcate politic şi ideologic de extrema stângă (Partidul Comunist Francez), proiectul lor implică, în egală măsură, o punere în dezbatere critică a discursurilor comuniste, cu revenire la textele lui Marx şi Hegel. Recursul la filosofia marxistă şi la cea hegeliană produce o serie de trăsături retorice şi argumentative pe care articolul de faţă îşi propune să le pună în lumină, pentru a înţelege complexitatea raporturilor dintre retorica unui discurs socio-istoric şi subtratul său ideologic.

Cuvinte-cheie: TempsModernes, Critique, analiză de discurs, marxism, filosofia praxis-ului, Antonio Gramsci, Cornelius Castoriadis, radicalizarea imaginarului politic.