Richard Spitteri

MAURICE CIANTAR : DES AFFECTS ENGAGEANT LE TREFONDS


DOI: https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.56.65
Author's coordinates: University of Malta, MSD2080 Msida, Malta
Email: richard.spiteri@um.edu.mt


MAURICE CIANTAR: AFFECTS FROM THE DEPTHS
(Abstract)

In this paper I intend to show how affects that come to the surface in Ciantar’s writings mark the relations between the sexes and account for the characters’ controversial bent on how they spend their energy. Finally, the text reveals a clash between the urge to join the crowd and the call of the Bohemian way of life. Ciantar’s novels reveal the age gap between a man and a woman forming a couple and stress acute differences in their social status. In the Jacques Vorageolles trilogy, on two occasions, the protagonist ends up with an older female partner and earns the reputation of being a gigolo. Vorageolles’ brief experience of fatherhood is cut short due to the passing away of his prematurely born child. In order to recover, , the male protagonist in Ciantar’s texts remains a bachelor, takes part in orgies and, childless, faces courageously the onset of old age. Gambling is practiced as a profession by the author and comes to the fore in the later texts. While still an adolescent, Vorageolles joins first the SFIO, then a Trotskyite group, before heading for Barcelona at the outbreak of the civil war where, soon, reality dampens his revolutionary enthusiasm. As from now on, Ciantar turns his back to the crowd, preferring definitely to stroll endlessly along the Paris boulevards: an activity which is equivalent to Foucault’s technique of the self.

Keywords: Maurice Ciantar, Bohemian, promiscuity, squander, technique of the self.


MAURICE CIANTAR: AFECTE PROFUNDE
(Rezumat)

Studiul de faţă îşi propune să arate felul în care sentimentele predominante din scrierile lui Ciantar marchează relaţia dintre sexe şi explică pornirile controversate ale personajelor de a-şi consuma energia. În cele din urmă, textul relevă divergenţa dintre două tendinţe, aceea de a se alătura mulţimii şi aceea de a îmbrăţişa un mod de viaţă boem. Romanele lui Ciantar vorbesc despre diferenţele de vârstă dintre bărbaţi şi femei în interiorul cuplului şi pun accent pe divergenţele acute dintre sexe în privinţa statutului social. Protagonistul din trilogia Jacques Vorageolles ajunge în două rânduri să aibă o parteneră mai în vârstă ca el, câştigându-şi, astfel, reputaţia de gigolo. Scurta experienţă paternă a lui Vorageolles este întreruptă de moartea copilului său prematur. Pentru a depăşi situaţia, protagonistul din textele lui Ciantar rămâne burlac, ia parte la orgii, apoi, rămas fără copil, înfruntă curajos perspectiva bătrâneţii. Practicarea jocurilor de noroc constituie o profesiune pentru autor şi apare în prim plan în scrierile sale ulterioare. Adolescent fiind, Vorageolles aderă mai întâi la SFIO, apoi la o grupare troţkistă, înainte de a se îndrepta către Barcelona la izbucnirea războiului civil, unde, în scurt timp, realitatea îi va tempera entuziasmul revoluţionar. De acum înainte, Ciantar va întoarce spatele colectivităţii, preferând definitiv să străbată în lung şi în lat străzile Parisului, o activitate echivalentă cu tehnica sinelui descrisă de Foucault.

Cuvinte-cheie: Maurice Ciantar, boem, promiscuitate, risipă, tehnica sinelui.

Full Text