Ioana Bican

„UN TRANSATLANTICO DI SENTIMENTI ...”


DOI: https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.66.72
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 400174 Cluj-Napoca, Romania.
Email: ioanaboth@gmail.com


“A TRANSATLANTIC OF FEELINGS”
(Abstract)

The present study aims to explore the articulation of feelings from Mircea Cărtărescu’s early poetry. The new type of poetics representative of Generation ’80 in Romanian poetry, as well as of the volumes signed by the young poet, created innovative expressive means in Romanian literature within the postmodern vision of a crisis of language and under the cultural pressure of preexisting models. How can one express genuine love when the words are stale? How can one encapsulate the enormity of an experience in a spoiled language? The poetic resources of Mircea Cărtărescu’s poetic experiment have impacted on the tastes and sensibility of the new generations of readers.

Keywords: Mircea Cărtărescu, postmodern poetics, Generation ‘80, cliché, authenticity, the crisis of language.


„UN TRANSATLANTIC DE SENTIMENTE”
(Rezumat)

Studiul își propune să analizeze expresia sentimentelor în poezia de tinerețe a lui Mircea Cărtărescu. Noua poetică, a generației optzeciste, pe care o ilustrau și volumele tînărului poet, propunea în literatura română modalități expresive inedite, în interiorul unei viziuni postmoderne asupra crizei limbajului poetic și a presiunii culturale a modelelor preexistente. Cum poți să exprimi o iubire sinceră atunci cînd cuvintele sunt tot cele vechi? Cum poți să cuprinzi imensitatea unei trăiri într-un limbaj degradat? Resursele poetice ale experimentului poetic cărtărescian au marcat gustul și sensibilitatea noilor generații de cititori.

Cuvinte-cheie: Mircea Cărtărescu, poetică postmodernă, generația optzecistă, clișeu, autenticitate, criza limbajului.

Full Text