Daiana Gârdan

MAPPING EMOTIONS IN THE ROMANIAN EROTIC NOVEL OF THE INTERWAR PERIOD. CANONICAL AFFECT AND POPULAR SENSIBILITY


DOI: https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.101.114
Author's coordinates: Babeș-Bolyai University, 21 Horea Str., 400174 Cluj-Napoca, Romania.
Email: alexandra.gardan@gmail.com


MAPPING EMOTIONS IN THE ROMANIAN EROTIC NOVEL OF THE INTERWAR PERIOD. CANONICAL AFFECT AND POPULAR SENSIBILITY
(Abstract)

This proposal aims to investigate the emotions, affects and sensibilities typical to the erotic novel of the Romanian literature between the World Wars, as revealed when adopting a quantitative viewpoint. By means of a comparative type of approach, the paper addresses both novels that have entered what we call a canonical selection and novels that are considered to belong to minor literature, but which have gained popularity over the years. The main purpose of this research is to reveal, through big data analysis, the successful networks of emotions that have contributed to the value of certain novels or literary formulas, but also the shortcomings of those networks that have failed to provide a functional affective pattern for the erotic narratives. As for the selection process, the paper analyzes the novels of Camil Petrescu, Anton Holban, Gib Mihăescu and Garabet Ibrăileanu, since they each successfully represent their subgenres. By analyzing them with Morettian methods, the research seeks to reveal the inner workings of the “winning” sensibilities, thereby testing the viability of the Romanian critical discourse that has placed these novels on different axiological levels.

Keywords: emotions, erotic novel, canonical novel, popular fiction, quantitative approach.


PANORAMA AFECTIVĂ A ROMANULUI DE DRAGOSTE DIN INTERBELICUL ROMÂNESC. SENSIBILITATE CANONICĂ ȘI SENSIBILITATE DE CONSUM
(Rezumat)

Propunerea de față urmărește să investigheze, dintr-o perspectivă cantitativă, spectrul de afecte, emoțiile și tipul de sensibilitate circumscrise tramei erotice în romanul românesc de dragoste din perioada interbelică. Sunt vizate în interiorul cercetării de față, printr-un demers comparativ, atât volume reprezentative pentru segmentul canonic, cât și volume intrate în circuitul literaturii de consum. Miza principală a cercetării este de a revela, statistic, rețelele afective funcționale care au contribuit la succesul unor romane, dar și carențele de construcție a celor care nu au reușit să furnizeze un discurs erotic valid estetic. Selecția de romane are în vedere opere semnate de Camil Petrescu, Anton Holban, Gib Mihăiescu și Garabet Ibrăileanu, ale căror analiză, cu instrumentele cercetării cantitative, are ambiția de a prezenta, factual, tipul de sensibilitate și de construcție a dimensiunii afective a discursului erotic care a „câștigat” bătălia cu canonul literar și de a testa valabilitatea unor opinii critice generatoare de ierarhizări estetice.

Cuvinte-cheie: afecte, tramă erotică, canon, literatură de consum, cercetare cantitativă.

Full Text