Alain Mons

UNE GUERRE DES SENSIBILITES. OPACITÉ DES AFFECTS ET CRÉATIONS ÉMOUVANTES


DOI: https://doi.org/10.33993/dlr.2018.5.9.23
Author's coordinates: Centre de Recherche MICA. Bat. MSHA Domaine Universitaire 10, Esplanade des Antilles 33600 PESSAC F-33607 Pessac Cedex
Email: alainmons03@gmail.com


A WAR OF SENSIBILITIES
THE OPACITY OF THE AFFECTS AND THE EMOTIONAL CREATIONS

(Abstract)

This paper starts from the assumption that there are no affects unless one experiences the opacity of the world. Opacity is the concept designating that what transcends transparency, the insensible, the ineffable, the desire, the parallel spaces, the uncertainty, the gloom, the black matter and the vital abyss. All these parameters are specific to contemporary art production, a sensible field, traversed by floating, vibrant, yet distinctive objects and bodies. This is the context in which “affectology” develops, because one is affected by one’s surrounding world while simultaneously affecting it through one’s own subjective self. This process is best portrayed through scenographic, theatrical, choreographic and videographic performances, as well as through art installations, and presupposes the capturing of forces that transcend shapes and artistic devices; the movement of obscure images (Ackerman), uncertain spectra (Ceylan), medium swirls (Munoz), violent emotions (M. Stuart, J. Fabre) and radical incongruity (Gombrowicz, Castelluci) represent aesthetic, social and existential models of a sensitive war machine set in a global standardization of perceptions and affections.
Consequently, this article formulates a singular anthropology built through resonances and reverberations and which is regarded as a method of restoring a paradoxical aesthetic of contemporary world.

Keywords: the anthropology of emotions, affectology, uncertain spectra, the movement of obscure images, contemporary aesthetics.


UN RĂZBOI AL SENSIBILITĂȚILOR.
OPACITATEA AFECTELOR ȘI CREAȚIILE EMOȚIONANTE

(Rezumat)

Plecăm de la ipoteza că nu există afecte decât atunci când facem experiența opacității lumii. Opacitatea este termenul și conceptul care desemnează totodată ceea ce dejoacă transparența, insesizabilul, ceea ce ne scapă, dorința, spațiile paralele, incertitudinea, sumbrul, materia neagră, abisul vital. Toți acești parametri pe care îi regăsim în creațiile de artă contemporană. Suntem în câmpul sensibilului traversat de obiecte și corpuri mobile, flotante, vibrante, și totuși distincte. În acest context o întreagă afectologie se dezvoltă, pentru că sunt afectat de acest mediu, dar ca răspuns, afectez realitatea prin subiectivitatea mea. Se constată în creațiile scenografice, teatrale sau coreografice, videografice, filmice, sau prin instalații. E vorba de captarea unor forțe care traversează formele și dispozitivele : deplasarea imaginilor obscure (Ackerman), spectrele incerte (Ceylan), vârtejurile mediumnice (Munoz), emoțiile violente (M. Stuart, J. Fabre), incongruența radicală (Gombrowicz, Castelluci) constituie modalități estetice, sociale și existențiale ale unei mașini de război a sensibilului, într-un context al standardizării globale a percepțiilor și a afectelor. O antropologie singulară construită prin rezonanțe și reverberații e văzută aici ca metodă pentru a restitui o estetică paradoxală a contemporanului.

Cuvinte-cheie: antropologie a emoțiilor, afectologie, deplasarea imaginilor obscure, spectre incerte, estetică contemporană.

Full Text